ಟ್ರಿಪ್ ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದು | Covid Test For Travelling, Where Are We Going?ORGANIC ALL NATURAL SELF TANNER


Save 20% on your entire cart, including All Natural & Organic Self Tanning Lotion that's actually good for your skin! Simply use coupon code: VIXEN20 at checkout! Limited time only at: VOGENIX.COM


Covid test for travelling where are we going

Subscribe & Join Us
===================
Instagram – https://www.instagram.com/KushiyagiRamya/
Facebook – https://www.facebook.com/KushiyagiRamya/

#VacationPlans #Vacation #TripPlans #VacationIdeas #InternationalTravel #CovidTestForTravelling #CovidTestForInternationalTravelling #CovidTestForVacation #VacationIdeas #MaldivesVacation #NewParentsVacationPlans

Also, check out and subscribe to our channels:
Kushiyagi Ramya YouTube Channel – http://bit.ly/KushiyagiRamya
Simple Ruchi YouTube Channel – http://bit.ly/SimpleRuchi
Boss Baby Jiyan YouTube Channel – http://bit.ly/BossBabyJiyan

Hope you guys like this video, please like, comment and share. And if you haven’t subscribed to my channel yet, please subscribe now for more videos like – Kannada vlogs, Bengaluru vlogger, beauty tips, makeup tutorial, housewife routines, home skincare, daily vlog, daily morning to evening routine, Kannada funny videos, Kannada YouTuber, simple cooking ideas, latest fashion, Sarees & Kurtis haul, online shopping, dry skin care, oily skincare, home remedy, glowing skin, suntan removal, skin problem remedy, etc.

#KushiyagiRamya #KannadaVlog #KannadaVlogs #InKannada #BeautyTips

40 replies
 1. Kemparaju Kala
  Kemparaju Kala says:

  Happy "ಜಾರ್ನಿ" ರಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ❤❤
  ಜೀಯನ್ ನಾ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
  🤗🤗🤗
  ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಗ್ಲಿ
  Happy "ಜಾರ್ನಿ "😊😊

Comments are closed.